Iot lösning för laboratorier

Openlogger Systems

Openlogger PWA är utvecklad av Örestad Linux
Openlogger

All utrustning uppkopplad till en och samma plattform

Openlogger är utvecklad av Örestad Linux. Applikationen har vidareutvecklats till en fulländad PWA.