Historian om Örestad Linux

Örestad Linux genom åren

Bakgrund

Företaget

Örestad Linux är ett väletablerat konsult- och utvecklingsföretag med en unik bredd av kompetenser inom öppen programvara. Våra uppdrag sträcker sig från gränssnittsprogrammering, system-och applikationsutveckling till integrering.

Som ett fristående företag ger vi våra kunder personlig service och flexibilitet. Vi agerar snabbt och ger våra kunder tillgång till den breda kompetens och det interna idéskapandet som finns inom Örestad Linux AB. Sist men inte minst – vi älskar programmering och vi levererar.

Marknaden för öppen programvara ökar för varje år inte minst beroende på att licenskostnader ofta är en tung utgiftspost. När öppen programvara har prestanda, funktionalitet och kvalitet som väl kan mäta sig med traditionellt licensierade produkter så blir de ett mycket attraktivt alternativ för många.

Vi vill vara din helhetsleverantör där vi med specifik kompetens sköter allt från förvaltning och utveckling av befintliga system till nya lösningar byggda på öppen programvaruplattform.

Bakgrund

Våra specialistområden är drift och hosting

Valet av leverantör för att lagra sin data har stor betydelse. Idag finns det många som använder sig utav centrala lagringscentraler såsom t.ex. Dropbox, Google Drive, Azure, m.fl. Det är bra tjänster, men där integriteten inte är helt självklar – alla användare utav dessa tjänster väljer att lagra sin data tillsammans med miljontals andra människor och företag i stora datacenter. Man brukar säga att ”Storebror ser dig”, och genom att anförtro sig till de stora aktörerna på marknaden gör man det enklare att bli övervakad och få åtkomst till känslig data.

Att lagra saker i molnet betyder egentligen bara att du har dina filer på någon annans server. Hos oss behöver du inte oroa dig för vem som har tillgång till din data. Vi lagrar din data på din egen server, och du bestämmer vem som ska ha tillgång till den samt hur andra personer ska få tillgång till den, på dina villkor. Ta tillbaka kontrollen och håll din data säker – välj Örestad Linux.

Kubernetes experter finns tillgängliga hos Örestad Linux

Har ni redan valt er stack men fastnat?

Kör er stack hos Örestad Linux, med Managed hosting