Vi har lång erfarenhet

Örestad Linux AB är en trygg IT-partner sedan mer än femton år tillbaks. Vi jobbar ständigt med att utveckla oss själva för att kunna möta marknadens krav.

Våra uppdrag

Företaget

Örestad Linux är ett väletablerat konsult- och utvecklingsföretag med en unik bredd av kompetenser inom öppen programvara. Våra uppdrag sträcker sig från gränssnittsprogrammering, system-och applikationsutveckling till integrering.

Som ett fristående företag ger vi våra kunder personlig service och flexibilitet. Vi agerar snabbt och ger våra kunder tillgång till den breda kompetens och det interna idéskapandet som finns inom Örestad Linux AB. Sist men inte minst – vi älskar programmering och vi levererar.

Marknaden för öppen programvara ökar för varje år inte minst beroende på att licenskostnader ofta är en tung utgiftspost. När öppen programvara har prestanda, funktionalitet och kvalitet som väl kan mäta sig med traditionellt licensierade produkter så blir de ett mycket attraktivt alternativ för många.

Vi vill vara din helhetsleverantör där vi med specifik kompetens sköter allt från förvaltning och utveckling av befintliga system till nya lösningar byggda på öppen programvaruplattform.

Lite av det vi är bäst på

Drift och Hosting

Valet av leverantör för att lagra sin data har stor betydelse. Idag finns det många som använder sig utav centrala lagringscentraler såsom t.ex. Dropbox, Google Drive, Azure, m.fl. Det är bra tjänster, men där integriteten inte är helt självklar – alla användare utav dessa tjänster väljer att lagra sin data tillsammans med miljontals andra människor och företag i stora datacenter. Man brukar säga att ”Storebror ser dig”, och genom att anförtro sig till de stora aktörerna på marknaden gör man det enklare att bli övervakad och få åtkomst till känslig data.

Att lagra saker i molnet betyder egentligen bara att du har dina filer på någon annans server. Hos oss behöver du inte oroa dig för vem som har tillgång till din data. Vi lagrar din data på din egen server, och du bestämmer vem som ska ha tillgång till den samt hur andra personer ska få tillgång till den, på dina villkor. Ta tillbaka kontrollen och håll din data säker – välj Örestad Linux.

Jag vill veta mer

Säkerhet

Det första datorviruset skapades på 70-talet, sedan dess har utvecklingen gått väldigt fort framåt. Idag handlar frågan om säkerhet mer om övervakning och vem som har tillgång till din data. Det pratas mycket på sociala medier om visselblåsare som avslöjat stora företag och organisationer med att utnyttja centrala lagringscentraler för att på ett effektivt sätt få fram data om i princip vemsomhelst – både privatpersoner och företag. Idag går bekvämligheten många gånger före säkerhetstänket – hos oss kan du kombinera det.

Vi jobbar uteslutande med lösningar som innebär högre integritet för dig. Din data lagras på en privat server och samtliga anslutningar är krypterade med hög säkerhet. SSL-certifikaten för din server har högsta betyg (A+) hos SSL Quality Labs och samtliga SSH anslutningar görs med 4096 bitars kryptering utan möjlighet till att använda lösenord. Hos oss får du även möjligheten att kryptera din data på filnivå. Din webbportal skyddas även mot upprepade lösenordsförsök (bruteforce) samt finns det möjlighet till att addera inlogg med 2FA (Tvåstegsverifiering) som kräver att användaren måste skriva in det vanliga lösenordet, och ett slumpmässigt som sätts var 30:onde sekund.

Du bestämmer vem som ska komma åt din data, när, var, och hur. Du behöver inte oroa dig, låt oss ta hand om det – säkert och bekvämt!