Vad är Nextcloud?

Tänk dig Dropbox eller Google Drive, fast på din egen server, där du har full kontroll.

Vi kan drifta det åt er

Nextcloud är en open-sourcelösning som hanterar filer och sync med säkerhet och kontroll i fokus. Det finns även möjlighet att koppla på olika appar såsom t.ex. kalender, kontakter och online-editering av dokument etc. och allt under ett och samma tak. I och med anslutningsmöjligheterna och dess välkodade backend kan Nextcloud användas som filserver om så önskas. Nextcloud fungerar även bra med befintliga katalogtjänster såsom LDAP.

Inlogg

Vi har satt upp en demoserver med Nextcloud så att du kan se hur det ser ut, och prova en del utav funktionerna.

Serveradress: https://demo.orestad-linux.se/
Användare: demo
Lösenord: orestadlinux#

Kontot återställs var 15:de minut.