Hjälp oss att hjälpa er, genom att skriva bra supportärenden, när det har SPÅRAt. Specificera, Presentera misslyckade lösningar, Återskapa, Rubricera och Ange berörda parter.

Specificera

Bifoga relevanta detaljer som kan hjälpa oss lösa problemet. Exempel på dessa är:
Tjänster – vilken tjänst felar
Operativsystem – ditt och värdmaskinens operativsystem
Server/värdmaskin – vilken värdmaskin det rör sig om
Kommandotolkutskrifter, loggfiler och skärmdumpar – välj ordrika (verbose) utskrifter om det går
Tillgång – vad du vill ha tillgång till och varför

Presentera misslyckade lösningar

Har problemet skett innan? Beskriv lösningar du har prövat vid ett tidigare tillfälle men som inte fungerar nu. Vad har du gjort för att försöka lösa problemet? Beskriv vad du gjorde för att försöka lösa problemet innan du skickade detta supportärende.

Återskapa

Beskriv detaljerat händelseförloppet som leder till ditt problem. Om du inte kan återskapa felet så kommer vi också ha svårt att återskapa felet och då kommer problemet vara svårt att lösa. Till exempel, “Jag försöker bygga vår tjänst men det felade i detta stadiet när jag körde detta skriptet efter att jag hade skapat denna filen.”.

Rubricera

För att vi ska kunna prioritera ärenden så måste vi ha ämnesrader som är beskrivande. Beskriv vad det är du vill ha gjort eller om något inte fungerar som det är tänkt. Till exempel, “Skapa konto till example.com” eller “Tjänsten X misslyckades att bygga på example.com”.

Ange berörda parter

Om en tjänst eller server har driftstörningar så påverkas verksamheten. Räkna upp parter eller andra tjänster som påverkas. Medan vi håller på att lösa problemet så kan vi behöva mitigera problemet genom att starta upp tjänster på annat håll eller kontakta andra parter.