Svårt att minnas dina lösenord? Här är några matnyttiga tips som du kan använda dig av för att skapa lättare och starkare lösenord.
Ett lösenords styrka bygger på ett antal faktorer:
*Längd
*Mängden olika utfall (keyspace)
*Slumpmässighet
*Hur bekvämt det är att minnas

Stopp och belägg, säger vän av ordning. Ska bekvämlighet verkligen spela någon roll?

Jo, det spelar roll eftersom det är människor vi pratar...